Oldsberg stämmer in med Weise: “Horribelt”

Även Ingvar Oldsberg är kritisk till julvärdarnas förbandning