Polis dödad i Iran-demonstrationer

President Rohani säger i ett uttalande att regeringen kommer att ”bemöta upprorsmakare och lagbrytare”.