Socialchefen i Varberg: ”Det är klart olämpligt”

Kommunen anlitade högerextrem profil som föreläsare på äldreboenden