Hör Oldsbergs advokat om mejlet till TV4

Michael Fischbein kräver ett möte med TV4