Får två års fängelse - dömd för sex våldtäkter

En 18-årig man från norra Sverige har dömts för sex fall av våldtäkt, varav fyra bedöms som våldtäkt mot barn, då flickorna var under 15 år. Våldtäkterna skedde i mannens föräldrahem och i en sommarstuga. – I flera av fallen har mina klienter känt stark rädsla eller varit i en särskilt utsatt situationen så att de inte har kunnat freda sig, säger advokat Jens Nyström som företräder samtliga fem flickor till Norran. På grund av sin låga ålder döms 18-åringen till två års fängelse.