Varning för översvämning i södra Sverige: ”Inte sett något liknande”

Frivilliga flygkåren har kallats in för att dokumentera vattennivåerna i Blekinge.