Tele2 och Comhem går samman

Ska skapa en ”ledande integrerad operatör”