Friska lejonungar avlivas

Därför avlivas lejonungarna med Bo Kjellson VD Borås djurpark