Fortsatt stränga abortlagar i Polen

Parlamentet avslog förslag om att lätta på abortlagarna