Preventinmedelsapp anmäls

37 fall av oönskade graviditeter-Södersjukhuset har anmält