Kris-guiden skickas ut – första gången sedan 1980-talet

4,7 miljoner hushåll får i månadsskiftet maj-juni broschyren som ska förbereda oss för terrorattentat, naturkatastrofer och krig.