Giftiga ämnen i svenska chipsen

Chips som säljs i Sverige innehåller fortfarande stora mängder av det cancerframkallade ämnet akrylamid.
Särskilt OLW:s populära Sourcream & onion innehåller betydligt högre halter än konkurrenternas, skriver SVT Nyheter.