Nekades ”Talang” – på grund av sitt handikapp

Familjen funderar på att anmäla kanalen till DO