Här rasar hotellet i ett moln av damm

Krävdes 400 ton sprängämnen