Detta är kobolt

En av framtidens viktigaste råvaror.