Följ med ner i helveteshålet

Här går gruvarbetaren ner i koboltgropen. Filmar allt med sin huvudkamera.