Skickade missilvarning - av misstag

Invånare i Japan ombads söka skydd omdedelbart