Vad betyder Batting?

Lär dig finlandssvenska med Janne