”Drabbar samhällets förmåga att kunna skydda medborgarna”

Riksåklagare Anders Perklev om att föra in brottet "blåsljussabotage" i brottsbalken