”Gör de slut mitt i direktsändningen?”

De fula orden haglar bakom honom