Svenska läkare räddade Iras liv

Ukrainskan fick ingen vård i hemlandet