Föräldrarna i Bjärred tog ett gemensamt beslut att döda sina barn

Såg ingen livskvalitet eller framtid på grund av sjukdomen