Vittnet John: "De boende flydde i panik"

Brand i lagenhetshus