Uppgift: 900 tjänster utlokaliseras

SVT erfar att Sida flyttas till Botkyrkan