Skyskrapa brinner i Istanbul

42-våningshus i lågor