Så tycker vi om rökförbudet

Större delen av de tillfrågade är positiva till regeringens förslag om rökförbud på vissa platser.