"Det var första gången han yppade sig testamente" - hör Ebba von Essen om Kamprad

Mötte Ikeagrundaren under flera år