Vad händer efter Kamprads död?

"Viktigaste att Ikea aldrig ska slås sönder"