Ska bli lättare att sätta betyg

Skolverket tar fram nya allmänna råd för lärare