Brand i godisbutik i norra Piteå

Allmänheten uppmanas hålla sig inomhus