Kriminalvårdare får löneavdrag och erinran efter detta

Våldet bedöms som oprovocerat