Här inträffar det unika månfenomenet

Stunden är kommen för en super-blå-blodmåne. Vill du få en klar upplevelse av det skinande fenomenet?