Är det dregel i politikerns mungipa?

Joe Kennedy gav demokraternas svar på presidentens tal