Tv-helikoptern nära att explodera

Vittnen såg hur nyhetskanalens helikopter brann