Var går gränsen när man känner varandra?

Dilemma-film 1 om misshandel