Brand i baracker i Stockholm

Ny barackbrand i natt - husen var under uppbyggnad