Himlen mörknar av djuren

Kommer i hundratal från ingenstans