Jordskalvet i Taiwan

Flera döda har hittats - efterskalv försvårar sökandet