"Får diskutera Boorks nivå..."

Östblom om Boorks tweet till Dick Axelsson