”Flera boenden chockade över vad som hänt”

Aftonbladets Johanna Rapp och fotograf Jerker Ivarsson på plats i Vällingby