”Kan tyckas vara lite nonchalant”

Missade jubileet för filminspelningen