Detaljen röjer kungens strategi: ”Syns tydligt”

Tricket för att visa makten avslöjas på bilden