Så har det gått för V i riksdagsvalen

Så har det gått för V i riksdagsvalen