Här konfronteras Vittraskolans rektor

Aftonbladets reporter Anders Johansson konfronterar Vittraskolans rektor Ole Hass angående nedläggningen