Cyklon har drabbat Tonga

Historiska byggnader förstörda - gator översvämmade