Havsnivåerna stiger allt snabbare med flera centimeter per år

Satellitbilder har analyserats i ny forskning