Anna Kinberg Batras nya jobb

Lämnade partiledarrollen i augusti