"Skickas hem så fort som möjligt"

Norska fylleskandalen som skakar OS.