Räntebesked från riksbanken

Lämnar räntan på minus 0.5