"Det finns fyra gånger så många män än kvinnor på wikipedia"

Margot Wallström om hur regeringen vill ändra på manlig representation på internet.